[สิทธิต้องรู้ !] จ่ายประกันสังคม กรณีเสียชีวิต ได้เงินอะไรบ้าง?

เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จัก ประกันสังคม กันเป็นอย่างดีเพราะเป็นสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ ที่มอบให้กับลูกจ้างอย่างเราๆ ซึ่งนอกจากจะให้สิทธิการรักษาสุขภาพเเละชดเชยรายได้ในกรณีว่างงานแล้วประกันสังคมยังให้ สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีเสียชีวิต ด้วย โดยสามารถเบิกได้ทั้งค่าทำศพ เงินสงเคราะห์ และเงินบำเหน็จชราภาพ แต่ในปีที่ผ่านมาทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 มีการขอเบิกเพียง 2 หมื่นกว่าครั้งเท่านั้น ! ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์ศพ เงินบำเหน็จชราภาพ วันนี้พี่โอกาสเลยจะมาแนะนำว่า สิทธิประกันสังคมไหนเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้เท่าไหร่บ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ 1. ค่าทำศพ เมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ ครบ 1 เดือนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต ด้วยเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ผู้จัดการศพจะได้รับเงิน ค่าทำศพ 50,000 บาท (ตั้งแต่ 2 ก.ค. 2563) ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีเสียชีวิต ถ้าจ่ายเงินสมทบมา 6 ใน 12 เดือน ก่อนเสียชีวิต […]