June 3, 2020

อยากเกษียณสบาย ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ?

  • 2 min read

“กว่าจะแก่อีกนาน ค่อยเก็บเงินก็ได้ ” เชื่อว่าคงมีหลายๆคนที่คิดแบบนี้ แต่รู้หรือไม่ครับว่าในความเป็นจริงยิ่งคุณออมช้า มีเงินเก็บน้อย ชีวิตเกษียณ ของคุณก็จะยิ่งลำบากขึ้น ! ทำไมการออมช้า ออมน้อย ถึงทำให้ชีวิตเกษียณลำบาก? คนไทยมีแนวโน้มที่จะอายุยืนยาวกันมากขึ้น ซึ่งถ้ายิ่งมีอายุมากขึ้น แล้วเตรียมเงินเกษียณไว้ไม่พอ เงินที่เตรียมไว้ในแต่ละเดือนก็อาจจะยิ่งไม่พอใช้ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปี คุณจำได้มั้ยครับ ว่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อสิบ-ยี่สิบปีที่แล้ว ราคาตอนนั้นเท่าไหร่ แล้วตอนนี้เท่าไหร่ แล้วคิดว่าอีกยี่สิบสามสิบปีของจะแพงขนาดไหน ซึ่งถ้าคุณเตรียมเงินไว้ไม่พอกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเงินเกษียณของคุณก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งคุณมีอายุมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะเพิ่มขึ้น… อ่านต่อ »อยากเกษียณสบาย ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ?