June 3, 2020

สังคมผู้สูงอายุ กำลังจะมา ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ?

  • 2 min read

สังคมผู้สูงอายุกำลังจะมา สวนทางอัตราการเกิดที่ลดลง แถมปัญหาโควิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้อนาคตผู้สูงอายุไทยอย่างเราๆต้องปรับตัวกันมากขึ้น รวมถึงต้องเตรียมเงินสำหรับเกษียณมากกว่าเดิม “กว่าจะแก่อีกนาน ค่อยเก็บเงินก็ได้ ” เชื่อว่าคงมีหลายๆคนที่คิดแบบนี้ แต่รู้หรือไม่ครับว่าในยุคสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง ยิ่งคุณออมช้า มีเงินเก็บน้อย ชีวิตเกษียณ ของคุณก็จะยิ่งลำบากขึ้น ! สังคมสูงอายุ…ที่ไม่มีเงินเกษียณ คนไทยมีแนวโน้มที่จะอายุยืนยาวกันมากขึ้น ซึ่งถ้ายิ่งมีอายุมากขึ้น แล้วเตรียมเงินเกษียณไว้ไม่พอ เงินที่เตรียมไว้ในแต่ละเดือนก็อาจจะยิ่งไม่พอใช้ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปี คุณจำได้มั้ยครับ ว่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อสิบ-ยี่สิบปีที่แล้ว ราคาตอนนั้นเท่าไหร่ แล้วตอนนี้เท่าไหร่… อ่านต่อ »สังคมผู้สูงอายุ กำลังจะมา ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ?