[เทคนิค] 21 วันเปลี่ยนนิสัย Challenge สร้างวินัยการเงิน ด้วยการไม่ใช้เงิน

21 วันเปลี่ยนนิสัยการเงิน

เคยได้ยินกันมั้ยครับว่า ถ้าคนเราทำอะไรซ้ำๆติดต่อกันอย่างน้อย 21 วัน มันจะกลายเป็นนิสัย เรื่องการใช้เงินก็เช่นกัน !