รายงานตัวว่างงาน ‘ประกันสังคม’ กี่วันได้เงิน?

รายงานตัวว่างงานก่อน 7วัน

หลายคนคงตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ “เงินชดเชย” จะเข้า ขึ้นทะเบียนว่างงาน ไปรายงานตัวว่างงานก่อนกำหนด 7 วันก็แล้ว แต่ไม่รู้ว่าอีกกี่วันจะได้เงิน !