บริหารเงินในกระเป๋า ให้เหมือนบริษัทด้วย “งบการเงิน”

งบการเงินบริษัท

หลายคนพอได้ยินคำว่า “งบการเงิน” คงจะนึกถึงงบการเงินบริษัท หรือเอกสารบัญชีที่ทุกบริษัทต้องทำ เพื่อให้รู้สถานะการเงินในการบริหารกิจการ แต่รู้หรือไม่คุณก็สามารถทำ งบการเงินส่วนบุคคล เพื่อวางแผนการเงินของตัวเองได้ ! งบการเงินส่วนบุคคล คืออะไร? งบการเงินส่วนบุคคล คือ รายการบันทึกที่แสดงข้อมูล หรือสุขภาพการเงินของบุคคลนั้นๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย ซึ่งงบการเงินส่วนบุคคลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และวางแผนการเงิน เพื่อให้รู้สถานะการเงินที่แท้จริงของตัวเองได้ โดยจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ งบดุลส่วนบุคคล กับ งบกระแสเงินสด ก่อนอื่นสำหรับใครที่อยากเริ่มทำงบการเงินส่วนบุคคลเลย สามารถดาวน์โหลดไปทำกันได้ที่นี่เลย >> งบการเงินส่วนบุคคล งบการเงินส่วนบุคคล ต้องเขียนอะไรบ้าง? 1. งบดุลส่วนบุคคล งบดุลส่วนบุคคล เป็นรายการที่ใช้แสดงความมั่งคั่งของคุณ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งบดุลส่วนบุคคลของวันที่ 18 ก.พ. ซึ่งงบดุลส่วนบุคคลจะใช้บอก “สภาพการเงินปัจจุบัน” โดยจะประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และความมั่งคั่ง 2. งบกระแสเงินสด เป็นรายงานสรุป รายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคล ในช่วงเวลานั้นๆ เช่น 1 […]