เผยสถิติ! คนไทยอยู่ได้ “โดยไม่พึ่งเงินสด” กี่วัน?

สังคมไร้เงินสด

เมื่อก่อนถ้ามีใครบอกว่า วันหนึ่งจะซื้อขายได้โดยไร้เงินสด คุณคงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ แต่วันนี้สังคมไร้เงินสด cashless society กลายเป็นเรื่องปกติ