Home / บทความทั้งหมด / รีไฟแนนซ์บ้าน เตรียมอะไรบ้าง ยื่นหลายธนาคารได้ไหม?

รีไฟแนนซ์บ้าน เตรียมอะไรบ้าง ยื่นหลายธนาคารได้ไหม?

เอกสารรีไฟแนนซ์

การเตรียม “เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน” เป็นขั้นตอนแรกที่คนอยากลดดอกเบี้ยบ้านจำเป็นต้องทำ แต่ด้วยความยุ่งยาก และไม่มีเวลา เลยทำให้หลายยอมแพ้ จนต้องไปรีเทนชั่น หรือยอมเสียดอกเบี้ยแพงๆไปฟรีๆ

จริงๆแล้วการเตรียมเอกสาร รีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นครับ วันนี้ FINSTREET จะมาอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆเอง !

หลักๆแล้วธนาคารจะขอเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านคล้ายๆกับการยื่นกู้สินเชื่อบ้านใหม่เลยครับ โดยจะประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วนได้แก่ เอกสารข้อมูลส่วนตัว, เอกสารแสดงสถานะการเงิน และเอกสารหลักประกัน เรามาดูทีละตัวกันเลยครับ

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน

1. เอกสารข้อมูลส่วนตัว

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านส่วนนี้ต้องเตรียมกันทุกคนครับ เพราะจะใช้ระบุตัวตนของคุณ โดยเอกสารข้อมูลส่วนตัวจะมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรราชการ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

2. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านส่วนนี้แต่ละธนาคารมักจะขอไม่เหมือนกัน เพื่อที่จะทำไปพิจารณาสินเชื่อว่า สถานะทางการเงินของเราตรงกับเงื่อนไขของธนาคารหรือเปล่า โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือผู้มีรายได้ประจำ และเจ้าของกิจการ

กรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือพนักงานบริษัท

– สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

ส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะขอเอกสารสองตัวนี้อันใดอันหนึ่งก็ได้ หรือถ้าเรายื่นไปทั้งสองอันก็ดี โดยต้องใช้ “ฉบับล่าสุด” ส่วนใหญ่จะขอที่อายุไม่เกิน 2 เดือน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้จากที่ทำงานเรา โดยต้องรับรองจากผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของบริษัท เอกสารนี้จะเป็นรูปแบบกระดาษ A4
 • สลิปเงินเดือน เป็นเอกสารที่แสดงการรับและจ่ายเงินเดือน ปกติแล้วบริษัทจะออกให้ทุกเดือน จะมีทั้งแบบคาร์บอน และแบบ A4 ซึ่งแบบคาร์บอนจะดูน่าเชื่อถือกว่า

หากต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน สามารถไปขอเอกสารพวกนี้ที่ HR ของบริษัท ได้เลยครับ แนะนำให้ขอเผื่อไว้ยื่นหลายที่เลย เพราะบางธนาคารก็ต้องการตัวเอง บางธนาคารก็ขอเป็นสำเนา

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Statement)

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านส่วนนี้ แต่ละธนาคารมักจะขอสถานะย้อนหลังไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะขอ Statement ย้อนหลังที่ 3-6 เดือน หรือบางกรณีที่ได้รายได้เป็น commission อาจขอย้อนหลังถึง 12 เดือน

โดยสามารถขอสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง หรือ Statement กับ ทางธนาคาร ที่เรารับเงินเดือนประจำจากบริษัทได้เลย

นอกจากนี้เอกสารรีไฟแนนซ์ส่วนแสดงสถานะการเงินที่บางธนาคารอาจขอเพิ่มเติมจะได้แก่ สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ทวิ 50 อันนี้ต้องลองสอบถามธนาคารที่คุณยื่นให้ดีนะครับ

กรณีเจ้าของกิจการ หรือธุรกิจส่วนตัว

ในส่วนของเจ้ากิจการแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไขและเอกสารที่ต่างกันไป สามารถไปคุยรายละเอียดกับทางธนาคารได้ แต่หลักเอกสารที่ใช้รีไฟแนนซ์สำหรับเจ้าของกิจการจะมีดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือใบทะเบียนการค้า ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ส่วนจะใหญ่จะขอแบบลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3-6 เดือน และหนังสือแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ส่วนกรณีเป็นบริษัทจำกัด ก็จะต้องมี สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง ส่วนใหญ่จะขอย้อนหลัง 6-12 เดือน ทั้งในนามบุคคล และกิจการ

3. เอกสารหลักประกัน

เอกสารหลักประกันจะใช้เป็นเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกัน โดยจะต้องขอเอกสารจากทั้งธนาคารเดิม และกรมที่ดิน โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยต้องใช้ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้บ้าน โดยขอจากธนาคารเดิม
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินกู้บ้าน โดยขอจากธนาคารเดิม ส่วนใหญ่มักจะขอ 1-3 เดือน
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือ ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )

ยื่นเอกสารรีไฟแนนซ์ พร้อมกันหลายธนาคารได้ไหม?

หลายคนอาจกังวลว่า การยื่นเอกสารรีไฟแนนซ์ขอสินเชื่อหลายธนาคารพร้อมกัน จะส่งผลต่อการขอสินเชื่อหรือเสียเครดิตไหม

คำตอบคือสามารถ ยื่นเอกสารรีไฟแนนซ์ พร้อมกันหลายธนาคารได้ ไม่ต้องกลัวจะมีผลต่อการขอสินเชื่อ เพราะเครดิตบูโรจะมีข้อมูลก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติ และจดจำนองแล้วเท่านั้น

ซึ่งข้อดีของการยื่นหลายๆธนาคารก็คือทำให้เราสามารถต่อรอง หรือเปรียบเทียบดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ได้ และไม่ต้องไปเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์หลายๆรอบ

สำหรับใครที่อยากเปรียบเทียบดอกเบี้ยธนาคารต่างๆ หรือไม่อยากติดต่อหลายๆธนาคารเอง สามารถปรึกษาและรีไฟแนนซ์บ้านผ่าน FINSTREET ได้ฟรี ไม่คิดค่าบริการเลยครับ

สรุป

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านจะประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วนคือ เอกสารข้อมูลส่วนตัว, เอกสารแสดงสถานะการเงิน และเอกสารหลักประกัน โดยเราสามารถเตรียมเอกสารเพื่อยื่นๆหลายๆธนาคารเพื่อเปรียบเทียบทีเดียวได้ แม้จะต้องเตรียมเอกสารเยอะแต่คุ้มค่ากับดอกเบี้ยบ้านที่ลดไปแน่นอนครับ

Let us know who you are

Tell us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period