บริการจัดการ

และดูแลคอมมูนิตี้

เพื่อเข้าสู่โลก Web 3.0

เราสร้าง พัฒนา และยกระดับคอมมูนิตี้ของคุณให้น่าอยู่ อบอุ่น และเข้าถึงง่าย เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจ

บริการของเรา

เราให้บริการจัดการคอมมููนิตี้แบบครบวงจรเพื่อเตรียมเปิดตัวโปรเจ็กต์ของคุณ และพร้อมจับมือไปกับคุณ เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ในฝันให้เป็นจริงและวัดผลได้ ภายใน 3 เดือน

เราสร้าง

เรามีความเชียวชาญสร้างคอมมูนิตี้ให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนถึงเมื่อคอมมูนิตี้ของคุณเติบโต

เราสนับสนุน

เราสามารถดูแลและจัดการ
คอมมูนีตี้ของคุณ ให้เข้าถึงได้หลากหลายภาษา

เรายกระดับ

เราช่วยให้คอมมูนิตี้ของคุณเติบโตและก้าวไปยังระดับโลก

พวกเราคือ ?

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการคอมมูนิตี้ ผ่านการสร้างสรรค์ไอเดียในการพัฒนากลยุทธ์ วางแผน และดำเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือแก่คอมมูนิตี้ให้เป็นหนึ่งเดียวมากที่สุด

พวกเราคือ ?

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการคอมมูนิตี้ ผ่านการสร้างสรรค์ไอเดียในการพัฒนากลยุทธ์ วางแผน และดำเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือแก่คอมมูนิตี้ให้เป็นหนึ่งเดียวมากที่สุด

เราได้รับความเชื่อถือจากเครือข่าย
ระดับโลกมากมาย ที่พร้อมช่วยพลักดันโครงการของคุณ

เราได้รับความเชื่อถือจากเครือข่ายระดับโลกมากมาย ที่พร้อมช่วยพลักดันโครงการของคุณ

การเติบโตของคุณ คือความภูมิใจของเรา

มากกว่า

45

คอมมูนิตี้

เข้าถึงผู้ใช้งานแล้วกว่า

2M

มี Active Members กว่า

500K

สร้างคอมมูนิตี้มาแล้วกว่า

40+

โครงการ

ลูกค้า

พันธมิตรของเรา

ทีมของเรา

Chayanith Cindy

Community Builder and CEO

Dr. Koson

Web 3.0 Expert and Board of Directors

Thanyathat Fee

Execution Machine and COO

ร่วมสร้างคอมมูนิตี้
ไปด้วยกัน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความหาทีมของเราได้เลย และทีมเราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period