Home / บทความทั้งหมด / คิดค่าสินสอดเท่าไหร่ดี มีเท่านี้พอหรือเปล่า ?

คิดค่าสินสอดเท่าไหร่ดี มีเท่านี้พอหรือเปล่า ?

Thumbnail_web_๒๐๐๕๐๘_0004_opt (1)

ถ้าพูดถึงการแต่งงาน ฝั่งเพื่อนๆ คงเตรียมหาเงินใส่ซองงานแต่ง แต่ฝั่งบ่าวสาว นอกจากจะต้องวางแผนสร้างครอบครัว และจัดงานแต่งแล้ว อุปสรรคด่านแรกเลยที่ฝ่ายชายจะต้องผ่านไปให้ได้ก็คือ ค่าสินสอด !

การเรียก ค่าสินสอด มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ กุศโลบายของคนสมัยนั้นก็คือ เพื่อเป็นหลักประกันว่า เจ้าบ่าวจะไม่หนีการแต่งงาน อีกทั้งยังเป็นการทดสอบว่า ฝ่ายชายมีความมั่นคง และจะสามารถดูแลฝ่ายหญิงได้หรือเปล่า

ถึงแม้ปัจจุบันแนวคิดผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันจะเป็นเรื่องสากลแล้ว แต่ประเพณีนี้ก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย และเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทำให้เรื่องค่าสินสอดกลายเป็นเรื่อง “กลืนไม่เข้า คายไม่ออก” อยู่เสมอ…

บ่อยครั้งที่เมื่อมีการตกลงกันเรื่องค่าสินสอด เรามักจะได้รับคำตอบจากอีกฝ่ายประมาณว่า “ตามเหมาะสม” หรือ “แล้วแต่จะให้”

อ้าว..แล้วที่ว่าเหมาะสมมันเท่าไหร่กันเนี่ย !?

วันนี้พี่โอกาสจะพามาลองคำนวณให้ดูว่า ค่าสินสอดมีปัจจัยอะไรในการคิดบ้าง และค่าสินสอดที่เหมาะสมกับคุณ หรือเจ้าสาวของคุณควรจะเป็นเท่าไหร่ดี

ค่าสินสอด คิดจากอะไรบ้าง ?

จากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “ถ้าฉันจะแต่งงาน ควรจะได้รับ / จ่ายสินสอดเท่าไร” ได้พบว่าปัจจัยมีผลต่อการตกลงค่าสินสอดของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ :

อายุ, รายได้, ภูมิลำเนา, ระดับการศึกษา, แต่งงานเป็นคนแรกของครอบครัว, ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวของฝ่ายหญิง และระดับหน้าที่การงาน

วิธีคำนวณค่าสินสอดที่เหมาะสม

ค่าสินสอดเป็นมูลค่าที่เป็นจุดดุลยภาพในการตกลงของทั้งสองฝ่าย เป็นมูลค่าที่ฝ่ายชายเต็มใจจ่าย และฝ่ายหญิงเต็มใจที่จะรับ

จากตัวแปรในโพสต์ที่แล้ว สามารถนำข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาสร้างเป็นแบบจำลองราคาที่สามารถคำนวณได้ตามสูตรนี้เลยครับ

( 3.26 x รายได้ต่อเดือน ) + ( 13,200 x อายุ ) + ปัจจัยอื่นๆ

ปัจจัยอื่นๆ

  • หากเจ้าสาวเป็นคน กทม.ให้ + 257,000
  • หากเจ้าสาวแต่งงานคนแรกของครอบครัวให้ + 333,000
  • หากเจ้าสาวมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร + 2,776,000
  • หากเจ้าสาวมีการศึกษาต่ำกว่ามัธยมให้ – 667,000
  • หากเจ้าสาวมีภาระครอบครัว – 197,000

เช่น นางสาววินนี่มีอายุ 28 ปี เป็นคนกรุงเทพ จบการศึกษาปริญญาตรี ทำงานบัญชี ได้เงินเดือน 20,000 บาท พี่สาวแต่งงานแล้ว ไม่มีภาระครอบครัว จะสามารถคำนวณค่าสินสอดได้ประมาณ 460,500

โอ้โห..กว่าจะแต่งกันได้ ต้องเตรียมไม่ใช่น้อยๆเลย

และสุดท้ายนี้พี่โอกาสอยากจะฝากเอาไว้ว่า ความรักของคน จริงๆนั้นไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้หรอกครับ ค่าของคนคนนึงก็ไม่สามารถวัดได้เช่นกัน

การคำนวณนี้เป็นเพียงการประมาณ จุดเหมาะสมที่พอใจทั้งสองฝ่าย ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยเท่านั้น ชีวิตจริงยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องผ่านไปด้วยกัน พี่โอกาสเอาใจช่วยนะครับ

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก : วิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “ถ้าฉันจะแต่งงาน ควรจะได้รับ/จ่ายสินสอดเท่าไร” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period