Home / บทความทั้งหมด / [สรุป] มาตรการรอบใหม่ “คนละครึ่ง” แจกเงิน 3,000 บาท เตรียมลงทะเบียน ต.ค.นี้!

[สรุป] มาตรการรอบใหม่ “คนละครึ่ง” แจกเงิน 3,000 บาท เตรียมลงทะเบียน ต.ค.นี้!

มาตรการ คนละครึ่ง 3000

กลับมาอีกครั้งสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ กับโครงการ “คนละครึ่ง” ที่กำลังจะเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ภายในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

สำหรับใครที่ไม่อยากอ่านยาว วันนี้พี่โอกาสจะมาสรุปรายละเอียดเบื้องต้น และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งให้ฟังกัน

สรุปสิ่งที่ควรรู้โครงการ “คนละครึ่ง”

  1. ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการ “คนละครึ่ง” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภค จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. รัฐจะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายประชาชน 15 ล้านคน โดยมีวงเงิน 45,000 ล้านบาท
  3. รัฐจะจ่ายเงินช่วยช้อปให้ประชาชน 3,000 บาทผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ธนาคารกรุงไทย เพื่อซื้อของกับผู้ค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ
  4. ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
  5. รัฐจะช่วยจ่ายค่าสินค้าครึ่งหนึ่ง และเราจะต้อง จ่ายเองอีกครึ่งหนึ่ง เช่น ถ้าจะใช้เงินที่รัฐให้ 3,000 บาท จะต้องมีเงิน 3,000 บาท ใส่เข้าไปในแอป “เป๋าตัง” เพื่อเป็นช่องทางในการรับและจ่าย
  6. เบื้องต้นการใช้เงินจะถูกจำกัดไว้ที่ วันละ 100-200 บาท และขณะนี้กำลังประเมินจำนวนเงินที่เหมาะสมว่าต่อวันควรอยู่ที่เท่าใด
  7. เงินต่อวันที่รัฐให้ ต้องใช้หมดวันต่อวัน ไม่สามารถเก็บไว้วันต่อไปได้ เช่น หากกำหนดให้ใช้วันละ 100 เราต้องมีเงิน 50 บาทมาร่วมใช้จ่ายในแต่ละวันด้วย
  8. ผู้ค้าและร้านค้ารายย่อยที่อยากเข้าร่วมโครงการ ต้องขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ไว้กับกรุงไทย
  9. การช่วยเหลือจะเน้นไปที่กลุ่มร้านค้า รายย่อย หาบเร่ แผงลอย 80,000 แห่ง ที่เข้าร่วม
  10. คาดว่าจะมีเงินลงสู่ระบบ 90,000 ล้านบาท และกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นได้ 0.25% 

โครงการคนละครึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.2563   โดยคลังจะจัดทำรายละเอียดเสนอ ศบศ.ครั้งหน้า ช่วงกลางเดือน ก.ย.นี้ เพื่อให้สามารถเริ่มโครงการได้ภายในเดือน ต.ค.ปีนี้

ส่วนสำหรับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นขณะนี้กำลังอยู่ในการพิจารณา ว่าจะเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า คงต้องลุ้นกันต่อไปครับ

ที่มา : กระทรวงการคลัง, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period