เปิดตัวแล้ว ! พันธบัตร ‘วอลเล็ท สบม.’ ลงทุนเริ่มต้นแค่ 100 บาท ผลตอบแทน 1.70% ต่อปี

พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.

วันนี้ (16 มิ.ย. 2563) ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว พันธบัตรออมทรัพย์ “วอลเล็ต สบม.”