Home / บทความทั้งหมด / ไขข้อสงสัย ! ยกเลิกประกันชีวิต ได้เงินคืนไหม?

ไขข้อสงสัย ! ยกเลิกประกันชีวิต ได้เงินคืนไหม?

ยกเลิกประกันชีวิต ได้เงินคืนไหม

เชื่อว่าหลายๆคนคงมีคำถามในใจว่า ถ้า ยกเลิกประกันชีวิต หรือเวนคืนกรมธรรม์แล้ว จะได้เงินคืนไหม ได้คืนเท่าไหร่ แล้วหากอยากหยุดจ่ายค่าเบี้ยเฉยๆ สามารถทำได้หรือไม่ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

การทำประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินที่ทุกคนควรต้องมี บางคนก็อาจจะทำให้ทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ เผื่อวางแผนทางการเงินในอนาคต แต่มองอีกมุมหนึ่ง สำหรับมนุษย์เงินเดือน หรือคนหาเช้ากินค่ำแบบเราๆ “เบี้ยประกัน” ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่สูงไม่ใช่น้อย

ซึ่งบางครั้งหากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือถ้าประกันตัวนั้นๆมีความคุ้มครองที่ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณ การยกเลิกหรือขอหยุดจ่ายประกันชีวิตก็เป็นทางเลือกที่ดีในการ เพิ่มสภาพคล่อง ให้กับคุณ

ยกเลิกประกันชีวิต ได้เงินคืนไหม?

คำตอบคือ “ได้เงินคืน” แต่อาจจะได้ค่าเบี้ยคืนมากน้อยไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยกรณีแรกคือการใช้สิทธิยกเลิกประกันชีวิตแบบ free look period หรืออีกกรณีคือ เวนคืนกรมธรรม์ตามมูลค่าเวนคืน

Free look period คืออะไร?

Free look period คือสิทธิของผู้เอาประกันในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

  • หากซื้อประกันผ่านตัวแทน ขอยกเลิกได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันจะได้รับเบี้ยประกันที่จ่ายไป หักด้วยค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท รวมถึงหักค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามีการตรวจ)
  • หากซื้อผ่านโทรศัพท์ จะสามารถขอยกเลิกได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันจะได้รับ เบี้ยประกันเต็มจำนวน

ขอเวนคืนกรมธรรม์ คืออะไร?

เวนคืนกรมธรรม์ คือการหยุดจ่ายเบี้ยประกันโดยขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้วได้เงินสดมาเป็นก้อนทันที ซึ่งจำนวนเงินที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณจ่ายเบี้ยประกันมา และ “มูลค่าเวนคืน” ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

เวนคืนกรมธรรม์

โดยเมื่อคุณขอเวนคืนกรมธรรม์จะถือว่าสัญญาสิ้นสุด และจะไม่ได้ความคุ้มครองจากกรมธรรม์นั้นอีกต่อไป วิธีนี้จะเหมาะกับผู้เอาประกันที่จำเป็นต้องใช้เงินทันที และไม่ต้องการความคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้แล้ว

วิธีคำนวณเวนคืนกรมธรรม์

คุณสามารถคำนวณเงินที่ได้รับคืนจากการเวนคืนกรมธรรม์ได้โดย นำมูลค่าเวนคืนใน ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย ไปคูณกับเงินเอาประกัน แล้วหารด้วย 1,000 หรือดูตามสูตรนี้เลย

เงินที่ได้รับคืน = ( มูลค่าเวนคืน x เงินเอาประกัน) ÷ 1000

หยุดจ่ายประกันชีวิต แต่ยังคุ้มครองอยู่ได้ไหม?

กรณีที่ไม่อยากเปลี่ยนบริษัทประกัน หรือไม่อยากยกเลิกประกันชีวิต หรือเวนคืนกรมธรรม์ แต่อยากหยุดจ่ายประกันชีวิตเฉยๆ คุณสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

กรมธรรม์แบบใช้เงินสำเร็จ คือการขอหยุดจ่ายเบี้ยประกัน แล้วขอลดความคุ้มครอง หรือลดจำนวนเงินเอาประกันลงบางส่วน โดยที่ระยะเวลาคุ้มครองยังเท่าเดิม

กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

วิธีนี้เหมือนกับการที่คุณยกเลิกกรมธรรม์เดิม แล้วนำเงินเวนคืนกรมธรรม์ที่ได้ มาซื้อประกันใหม่แบบชำระครั้งเดียว ซึ่งเมื่อหยุดจ่ายเบี้ยประกันแล้ว คุณจะได้รับเงินก้อนคืนมา

เช่น ซื้อประกันเดิมมีเงินเอาประกัน 1 ล้านบาท และคุ้มครอง 20 ปี แล้วขอหยุดจ่ายประกันสิ้นปีที่ 5 แบบใช้เงินสำเร็จ คุณจะได้ความคุ้มครองใหม่ ซึ่งเงินเอาประกันจะเหลือแค่ 8.5 แสนบาท แต่ระยะเวลาคุ้มครองยังเท่าเดิม

โดยอาจจะได้เงินก้อนทันที ได้เงินเอาประกันเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิต หรืออาจจะไม่ได้เงินคืนเลย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ และรายละเอียดในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

เหมาะกับ : ผู้เอาประกันที่ต้องการระยะเวลาคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ประโยชน์เหมือนเดิม โดยสามารถลดจำนวนเงินเอาประกันได้

วิธีคำนวณกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

สำหรับเงินเอาประกันใหม่ที่ได้ จะคำนวณได้จากการนำมูลค่าใช้เงินสำเร็จในตารางมาคูณกับเงินเอาประกันเดิม แล้วหารด้วย 1,000 หรือดูตามสูตรนี้เลย

เงินเอาประกันใหม่ = ( มูลค่าใช้เงินสำเร็จ x เงินเอาประกัน ) ÷ 1000

2. การประกันภัยแบบขยายเวลา

การประกันภัยแบบขยายระยะเวลา คือการหยุดจ่ายเบี้ยประกัน แต่ยังได้รับความคุ้มครองเท่าเดิม โดยที่ระยะเวลาคุ้มครองลดลง

การประกันแบบขยายระยะเวลา

เช่น ซื้อประกันเดิมมีเงินเอาประกัน 1 ล้านบาท และคุ้มครอง 20 ปี แล้วขอหยุดจ่ายประกันสิ้นปีที่ 5 แบบขยายระยะเวลา คุณจะได้ความคุ้มครองใหม่ ซึ่งเงินเอาประกันจะเท่าเดิม แต่ระยะเวลาคุ้มครองจะน้อยลง

  • กรณีเสียชีวิต ผู้เอาประกันจะได้เงินเอาประกันเท่าเดิมตามปกติ
  • กรณีอยู่จนครบสัญญา ผู้เอาประกันอาจจะได้เงินก้อนคืนทันที และเงินก้อนคืนเมื่อ ครบสัญญา ตามมูลค่าขยายเวลา โดยระยะที่จะได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์

ซึ่งผู้เอาประกันอาจจะได้เงินก้อนคืนทันที หรือได้รับเงินก้อนคืนเมื่อครบสัญญา ตามมูลค่หรือเสียชีวิต (ได้เท่าเดิม) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ และรายละเอียดในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

เหมาะกับ : ผู้เอาประกันที่ต้องการจำนวนเงินเอาประกันเท่าเดิม แต่ยอมรับได้กับระยะเวลาคุ้มครองที่ลดลง

ตัวอย่างตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

ปกติแล้วตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย จะมีอยู่ในกรมธรรม์ของคุณอยู่แล้ว โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ตารางหลักได้แก่ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์, กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ และประกันขยายระยะเวลา

คำนวณตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

สามารถนำค่าในตารางมาคำนวณเงินรับคืนแต่ละแบบได้ โดยหากคุณหยุดจ่ายเบี้ยประกันในปีที่ 10 ให้คุณดูค่าในแถวสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 ไปดูตัวอย่างกันเลยครับ

คำนวณตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
  1. เลือกเวนคืนกรมธรรม์ ให้ดูช่อง “มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์” (สีเขียว) แล้วนำ 70 มาคูณเงินเอาประกันหาร 1,000 จะได้เงินก้อนที่สามารถเวนคืนได้ทันที
  2. เลือกกรมธรรม์ใช้สำเร็จ ให้ดูช่อง “กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ” (สีน้ำเงิน) แล้วนำ 560 มาคูณเงินเอาประกันหาร 1,000 เงินส่วนนี้จะได้เมื่อเสียชีวิต
  3. เลือกการประกันแบบขยายเวลา ให้ดูช่อง “การประกันแบบขยายระยะเวลา” (สีแดง) เงินที่ได้ทันทีจะเท่ากับ 5 คูณเงินเอาประกันหาร 1,000 เงินที่ได้เมื่อครบ 20 ปี 200 วัน จะเท่ากับ 100 คูณเงินเอาประกันหาร 1,000 ส่วนถ้าเสียชีวิตจะได้ 1 ล้านเท่าเดิม

สรุป

ถ้าต้องการเปลี่ยนประกันไปเจ้าใหม่ ต้องการเงินก้อน หรือจ่ายค่าเบี้ยไม่ไหว คุณสามารถขอยกเลิกประกันชีวิต (เวนคืนกรมธรรม์) หรือขอหยุดจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ ส่วนเงินก้อนที่ได้คืนแต่ละแบบจะดูได้จากตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยในเล่มกรมธรรม์ครับ

FINSTREET

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period