Home / บทความทั้งหมด / กู้ซื้อบ้าน ได้ไหม ถ้ายังมีหนี้รถยนต์ หนี้บัตรเครดิต ที่ยังผ่อนไม่หมด

กู้ซื้อบ้าน ได้ไหม ถ้ายังมีหนี้รถยนต์ หนี้บัตรเครดิต ที่ยังผ่อนไม่หมด

กู้ซื้อบ้าน ได้ไหม ถ้ามีหนี้บัตรเครดิต หนี้รถยนต์

กู้ซื้อบ้าน สิ่งนี้น่าจะเป็นความฝันของใครหลายคนที่เมื่อเข้าสู่วัยทำงานกลายเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็อยากทำเรื่องกู้ซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แต่บางคนดันติดแหง็กอยู่กับสภาพคล่องทางการเงินที่อาจทำให้กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน เรียกได้ว่าเป็นคนมีภาระหนี้เยอะแต่อยากซื้อบ้าน เมื่อพี่โอกาสเห็นปัญหาเหล่านี้ก็อยู่เฉยไม่ได้ เลยไปหาคำตอบมาให้คุณว่า ถ้าผ่อนบัตรเครดิต ผ่อนรถอยู่ ภาระหนี้สิ้นเยอะมาก จะกู้ซื้อบ้านได้ไหมนะ? 

ภาระหนี้สินเยอะ กู้ซื้อบ้าน ไม่ผ่าน จริงไหม

จะ กู้ซื้อบ้าน หลังแรกได้ไหม ถ้าผ่อนรถยนต์ หรือผ่อนบัตรเครดิตอยู่

อยากขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร แต่ก็ลังเลใจกลัวจะกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน เพราะตอนนี้เป็นคนมีภาระหนี้เยอะมาก ทั้งผ่อนบัตรเครดิตและผ่อนรถยนต์อยู่ ที่คิดแบบนั้นเพราะธนาคารคงมองว่ามีหนี้เยอะเกินกว่ารายได้ ถ้าปล่อยให้กู้ซื้อบ้านหลังแรกอาจกระทบกับเรื่องการเงินได้ ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนซื้อบ้านในฝันหลังแรกแม้จะมีภาระหนี้สินมากมายอย่างหนี้บัตรเครดิตและหนี้รถ นี่คือ 3 เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนกู้ซื้อบ้านครับ

ผ่อนรถอยู่ ผ่อนบัตรเครดิต กู้ซื้อบ้านได้ไหม

ภาระหนี้เยอะแต่อยาก กู้ซื้อบ้าน หลังแรก ต้องมีประวัติข้อมูลเครดิตที่ดี

อยากผ่อนบ้านแต่มีหนี้บัครเครดิตหรือหนี้รถยนต์ ไม่ใช่ข้อจำกัดในการขอกู้ซื้อบ้านหลังแรกหรือหลังใหม่กับธนาคารเลยนะครับ ถ้าหากคุณมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีหรือมีข้อมูลเครดิตที่ดี ธนาคารก็จะมองว่าคุณสามารถจ่ายเงินกู้ซื้อบ้านได้มีโอกาสกู้ซื้อบ้านผ่าน ซึ่งคำว่า “ประวัติข้อมูลเครดิตที่ดี” สามารถยกตัวได้ ดังนี้ 

  • ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้บัตเครดิต หรือหนี้รถยนต์เลยสักครั้ง 
  • ไม่เคยมีประวัติโดยยึดทรัพย์เพราะผ่อนรถไม่ไหว 
  • ไม่เคยจ่ายยอดขั้นต่ำของบัตรเครดิต เลยทำให้มีดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ดังนั้น แม้จะมีภาระหนี้เยอะแต่ก็มีโอกาสกู้ซื้อบ้านได้หากคุณมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่าคุณมีวินัยและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ และคุณจะสามารถชำระหนี้อื่นๆ ในอนาคตได้นั่นเอง

คำนวณภาระหนี้สิน ก่อน กู้ซื้อบ้าน หลังแรก

ก่อน กู้ซื้อบ้าน ต้องคำนวณคำนวณภาระหนี้สินว่าเกิน 40% ของรายได้ไหม

ผ่อนรถอยู่ ผ่อนบัตรเครดิตอยู่จะกู้ซื้อบ้านได้ไหม คำตอบคือ “ได้” แต่มีข้อแม้ว่าสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ต้องไม่เกิน 40% เพราะถ้าเกินกว่านั้นหมายความว่าภาระหนี้สินที่มีกำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพการเงินของคุณ ซึ่งสูตร Debt Service Ratio ที่ใช้คำนวณภาระหนี้ต่อรายได้รวม คือ 

(รายได้ต่อเดือน x 40% = ความสามารถที่สามารถผ่อนหนี้ได้)

สมมติว่าคุณมีรายได้ต่อเดือน 35,000 บาท เมื่อใช้ สูตร DSR คิดคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระหนี้จะได้เป็น (35,000 x 40% =14,000 บาท) ในลำดับถัดไปคุณต้องมาเขียนตาราง “มีหนี้สินก่อนกู้ซื้อบ้านว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่” เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนรถยนต์ หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ โดยคุณควรเขียนเป็นตารางหนี้ที่ต้องจ่ายพร้อมระบุยอดผ่อนต่อเดือน และระยะเวลาผ่อนคงเหลือเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนั่นเอง ตัวอย่างคือ

 

รายการหนี้ที่ผ่อนอยู่ ยอดผ่อนต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนคงเหลือ
หนี้รถยนต์ 11,000 บาท 21 งวด
หนี้บัตรเครดิต 3,400 บาท 7 งวด 
หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 1,380 บาท 32 งวด 

 

เมื่อนำหนี้ทั้งหมดมารวมกันคุณจะมีภาระหนี้ที่จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 11,000+3,4000+1,380 = 15,780 บาท เมื่อจำนวนเงินที่คุณสามารถผ่อนจ่ายได้ต่อเดือนไม่เกิน 14,000 บาท จะหมายความว่า คุณกำลังมีภาระหนี้สินเกินกว่าที่จะจ่ายไหว ดังนั้น ควรเคลียร์หนี้บางอย่างออกไปก่อนครับ เพื่อให้มีวงเงินเหลือในการกู้ซื้อบ้าน

 

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต ก่อนซื้อบ้าน

มีภาระหนี้สินเยอะให้เคลียร์หนี้อุปโภคบริโภคออกไปก่อนผ่อนบ้านหลังแรก

หนี้อุปโภคบริโภค ถูกจัดให้เป็นหนี้ไม่ดี เพราะเป็นหนี้ที่กู้ยืมมาบริโภคเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และไม่ก่อนให้เกิดรายได้อะไรเลย ซึ่งหนี้อุปโภคบริโภคที่คนไทยส่วนมากเป็นกันคือ “หนี้บัตรเครดิต” อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่ว่า บัตรเครดิตคือวงเงินในอนาคตที่ธนาคารให้คุณยืมมาใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนจ่ายทีหลัง ไม่ใช่บัตรเดบิตที่เป็นเงินเก็บจากบัญชีออมทรัพย์ของคุณเอง

ซึ่งวงเงินในบัตรเครดิตที่ธนาคารให้มา จะมากกว่ารายได้ที่คุณได้ในทุกเดือน บัตรบางใบก็มากกว่ารายได้ 2 เท่า หรือมากที่สุดคือ 5 เท่าของรายได้ ดังนั้น คุณเลยมีวงเงินในหลายคนจึงนำบัตรเครดิตที่มีวงเงินมากกว่ารายได้มาใช้เกินตัว เช่น  รูดซื้อสินค้า เข้าร้านอาหาร ช็อปออนไลน์ด้วยบัตรเดรดิต รูดบัตรเครดิตเที่ยวต่างประเทศ โชคดีไปครับถ้าคุณมีเงินเก็บมาจ่ายบัตรเครดิตในทุกๆ เดือน หรือบางคนก็ต้องกู้เงินด่วนออนไลน์เพื่อมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตเพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ยิ่งถ้าคุณเริ่มจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ ดอกเบี้ยก็จะพูนขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นหนี้ ซึ่งถ้าคุณยังกัดฟันผ่อนหนี้บัตรเครดิตเรื่อยๆ ธนาคารก็จะมองว่าคุณไม่มีเงินก้อนไปเคลียร์ หากปล่อยให้กู้ซื้อบ้านคุณอาจไม่สามารถผ่อนชำระหนี้บ้านได้ เพราะมีภาระหนี้สิ้นเยอะเกินไป ดังนั้น ต้องเคลียร์หนี้บัตรเครดิตให้หมดก่อน 

สินเชื่อปิดหนี้ ช่วยให้ กู้ซื้อบ้าน ผ่านจริงไหม

สินเชื่อปิดหนี้ บัตรเครดิต หนี้รถยนต์ให้ก่อน กับ CarTrust!

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งมีภาระหนี้สินเยอะ แต่อยากซื้อบ้าน เช่น มีหนี้บัตรเครดิต ผ่อนรถยนต์อยู่ มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล แล้วกังวลใจว่าจะกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน เลยอยากกู้สินเชื่อปิดหนี้ให้ก่อนซื้อบ้าน อยากรวมหนี้เป็นก้อนเดียวเพื่อที่จะได้ผ่อนหนี้ในที่เดียว หากคุณมีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถนำมาขอสินเชื่อปิดหนี้ให้ก่อนซื้อบ้านได้ที่ Carturst เลย! เพราะ CarTrust พร้อมปิดภาระหนี้สินให้ทุกประเภทให้กับคุณ เมื่อคุณทำการลดภาระหนี้สินต่อเดือนให้เหลือน้อยกว่า 40% ก็จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้แบบสบายๆ!

สรุป

อ่านถึงตรงนี้ คงรู้แล้วว่าคุณเองก็กู้ซื้อบ้านในฝันได้เหมือนกัน ถึงแม้จะมีภาระหนี้สินเยอะ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ ถ้าหากคุณมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และมียอดหนี้รวมไม่เกิน 40% ของรายได้ แต่ถ้ากังวลใจจริงๆ อยากปิดหนี้ให้หมดก่อนซื้อบ้าน อย่าลืมใช้บริการ CarTrust ที่แค่มีรถยนต์ก็สามารถปิดภาระหนี้สินได้ทั้งหมด ขอให้ทุกคนมีบ้านในฝันเร็วๆ นะครับ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period