Home / บทความทั้งหมด / ประกันชีวิตแต่ละแบบ ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่บ้าง

ประกันชีวิตแต่ละแบบ ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่บ้าง

ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ 2566 2567

พูดถึงสิ่งสำคัญที่ต้องทำในช่วงปลายปี นอกจากวางแผนเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศในวันหยุดยาวแล้ว เหล่ามนุษย์เงินเดือนก็ต้องวางแผนยื่นภาษีกันด้วย หากรายได้ต่อปียังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็จะได้รับการยกเว้นภาษีไป แต่ถ้ามากกว่า 150,001 บาทต่อปี ก็ต้องเสียภาษีตามหน้าที่ครับ ซึ่งปัจจุบันก็มีตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2566 มากมาย บทความนี้พาไปดูว่า ประกันชีวิต แบบไหนได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2566 มากที่สุด

ประกันชีวิต แบบไหนลดหย่อนภาษี 2566 ได้เยอะที่สุด

ทุกวันนี้เราไม่ทราบเลยว่าจะเกิดความเสี่ยงขึ้นเมื่อไหร่ ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตตอนไหน หากจากไปก็อาจเป็นภาระให้คนที่อยู่ข้างหลัง ดังนั้น การซื้อประกันชีวิตติดตัวไว้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะสามารถมอบผลประโยชน์ให้กับทายาท หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในประกันชีวิต

ซึ่งประกันชีวิตนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อนๆ สามารถเลือกทำประกันได้ตามเป้าหมาย อีกทั้ง ประกันชีวิตแต่ละแบบนั้นก็มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี 2566 ไม่เท่ากัน จะมีรูปแบบไหนบ้าง ไปดูกันเลยครับ

ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ เป็นประกันที่เน้นการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตและคุ้มครองในเวลาเดียวกัน ซึ่งผู้เอาประกันจะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป อัตราผลตอบแทนที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต เมื่อครบกำหนดกรมธรรม์แล้ว จะเลือกรับทุนประกันพร้อมผลตอบแทนเป็นก้อนเดียว หรือรับเงินปันผลเป็นรายเดือนก็ได้ และหากเสียชีวิต ทายาทก็จะได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้นอกจากนี้ ประกันชีวิตหลายเจ้าก็ให้จ่ายเบี้ยระยะสั้นอย่าง 4 ปีหรือ 5 ปี แต่คุ้มครองยาวถึง 10 ปีด้วยครับ

เหมาะกับใคร เป้าหมายแบบไหนบ้าง

 • ผู้ที่มีเงินก้อน อยากลองลงทุนเล็กๆ น้อยๆ และมีความเสี่ยงต่ำ
 • ต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งไว้ใช้ในอนาคต หรือมอบเป็นมรดกให้ลูกหลาน
 • ผู้ที่อยากได้ความคุ้มครองควบคู่ไปกับการออมเงินเพื่ออนาคต

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่

สำหรับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันชีวิต แบบบำนาญ 

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองโดยจ่ายเงินให้หลังผู้เอาประกันเกษียณหรืออายุครบ 55 – 65 ปีบริบูรณ์ (แล้วแต่นโยบายบริษัท) ซึ่งผลตอบแทนจะไม่เยอะเท่ากับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และต้องจ่ายเบี้ยประกันไปจนกว่าจะถึงอายุที่กำหนดไว้ในสัญญา ในส่วนของการคืนเงิน จะไม่มีการคืนเงินเป็นรายเดือนหรือรายปี แต่จะได้รับทั้งเงินบำนาญและผลตอบแทนเป็นเงินก้อนรอบเดียว เมื่อเกษียณอายุ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อน 55 หรือ 60 ปี ก็สามารถมอบเงินตามทุนประกันที่ทำไว้ให้ผู้รับผลประโยชนืได้ 

เหมาะกับใคร เป้าหมายแบบไหนบ้าง

 • ผู้ที่วางแผนเกษียณหรืออยากมีเงินใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน
 • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต และรับความเสี่ยงได้น้อย

ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนภาษี 2566 ได้สูงสุด 15% ของรายได้หรือเงินได้ที่ต้องเสียภาษี คำนวณแล้วไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รวมถึงเมื่อบวกกับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข. หรือ กองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

นอกจากนี้ หากผู้เสียภาษีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตทั่วไปไม่ครบ 100,000 บาท ก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญบางส่วนไปใช้หักลดหย่อนแทยเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปได้ครับ

ประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือ Term Insurance คือ เป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี โดยเราสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ลักษณะค่อนข้างคล้ายกับประกันวินาศภัย และเบี้ยประกันก็จะปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอายุ ข้อดีคือความคุ้มครองสูง แต่จะได้ผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้น หากอยู่จนครบกำหนดสัญญาก็จะไม่ได้รับเงินคืนหรือผลตอบแทนใดๆ ครับ

เหมาะกับใคร เป้าหมายแบบไหนบ้าง

 • ต้องการประกันชีวิตที่มีค่าเบี้ยประกันไม่แพง แต่ได้ความคุ้มครองสูง
 • ต้องการความคุ้มครองต่อชีวิตในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

ประกันชีวิตแบบชั่วระยเวลา ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่

สำหรับประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันชีวิตตลอดชีพ 

เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในระยะยาว แต่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยตลอดชีวิต เช่น ให้ความคุ้มครอง 85 ปี 90 หรือ 99 ปี แต่จ่ายเบี้ยแค่ 15 หรือ 20 ปีแรกเท่านั้น ถือว่าประกันชีวิจตลอดชีพเป็น 1 ในรูปแบบประกันชีวิตที่คุ้มค่าที่สุด เพราะถ้าผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็จะได้ผลตอบแทนคืน หรือหากเสียชีวิตก่อนครบกำหนด ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท ก็จะได้ทุนประกันคืนไปครับ

เหมาะกับใคร เป้าหมายแบบไหนบ้าง

 • เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีหน้าที่หาเงิน และต้องการหลักประกันไม่ให้เป็นภาระคนในบ้าน หากตนเสียชีวิต
 • ต้องการมอบเงินเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

ประกันชีวิตตลอดชีพ ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่

สำหรับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันชีวิตตลอดชีพ ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่

ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Unit Linked)

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมกับได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งจะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนีนมอื่นๆ และเงินสำหรับการลงทุน ซึ่งสามารถปรับลดค่าเบี้ยและความคุ้มครองได้ตามต้องการ โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกกองทุนเอง หรือให้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทประกันแนะนำกองทุนให้ก็ได้ มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีโอกาสที่จะขาดทุนเช่นกันครับ

เหมาะกับใคร เป้าหมายแบบไหนบ้าง

 • ต้องการลงทุนให้ได้ตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงได้
 • ต้องการทำประกันชีวิตเพื่อการออมเงิน

ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่

ประกันชีวิตแบบควบการลงทุนลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท และสามารถลดหย่อนภาษีได้แค่ในส่วนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปเท่านั้น ส่วนเงินลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษี 2566 ครับ 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2566 ของประกันชีวิต

เชื่อว่าเพื่อนๆ คงได้ตัวเลือกประกันชีวิตที่ตรงตามเป้าหมายกันแล้ว ก่อนจะไปทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี 2566 มาดูเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันก่อนครับ เพราะถ้าประกันชีวิตของเราไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้ กรมสรรพากรก็จะไม่มอบสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2566 ให้เรานะครับ จะมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

 • ประกันชีวิตมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และเงินคืนระหว่างสัญญาไม่เกิน 20%
 • ผู้ที่ต้องการยื่นลดหย่อนภาษีต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันในประเทศไทย
 • ต้องจ่ายเบี้ยประกันครบก่อนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
 • ต้องแจ้งบริษัทประกันว่าจะนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
 • กำหนดช่วงอายุในการจ่ายผลประโยชน์คือ 55 – 85 ปี หรือมากกว่า
 • บริษัทประกันมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

สรุป

จะเห็นได้ว่า ประกันชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก เพื่อนๆ ก็ลองทำประกันตามเป้าหมายของตัวเองได้เลย ส่วนใหญ่แล้วค่าเบี้ยประกันมักจะถูก แต่ให้ความคุ้มครองที่สูง ดังนั้น รีบทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ ใกล้จะยื่นภาษี 2566 กันแล้ว อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม เช็กระยะเวลายื่นภาษีให้ดี เพราะหากยื่นล่าช้า แล้วโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แถมโดนจ่ายค่าปรับอีกหลายเท่าจะไม่คุ้มเอานะครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก itax.in.th และ Krungsri

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period