Home / บทความทั้งหมด / อยากรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารรีไฟแนนซ์

การเตรียม “เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน” เป็นขั้นตอนแรกที่คนอยากลดดอกเบี้ยบ้านจำเป็นต้องทำ แต่ด้วยความยุ่งยาก และไม่มีเวลา เลยทำให้หลายยอมแพ้ จนต้องไปรีเทนชั่น หรือยอมเสียดอกเบี้ยแพงๆ ไปฟรีๆ

จริงๆแล้วการเตรียมเอกสาร รีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นครับ วันนี้ FINSTREET จะมาอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆเอง !

หลักๆแล้วธนาคารจะขอเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านคล้ายๆ กับการยื่นกู้สินเชื่อบ้านใหม่เลยครับ โดยจะประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วนได้แก่ เอกสารข้อมูลส่วนตัว, เอกสารแสดงสถานะการเงิน และเอกสารหลักประกัน เรามาดูทีละตัวกันเลยครับ

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน มีอะไรบ้าง

1. เอกสารข้อมูลส่วนตัว

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านส่วนนี้ต้องเตรียมกันทุกคนครับ เพราะจะใช้ระบุตัวตนของคุณ โดยเอกสารข้อมูลส่วนตัวจะมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรราชการ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

2. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน

เอกสารแสดงสถานะทางการเงินแต่ละธนาคารมักจะขอไม่เหมือนกัน เพื่อที่จะทำไปพิจารณาสินเชื่อว่า สถานะทางการเงินของเราตรงกับเงื่อนไขของธนาคารหรือเปล่า โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ผู้มีรายได้ประจำ และ เจ้าของกิจการ

กรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือพนักงานบริษัท

ส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะขอเอกสารสองตัวนี้อันใดอันหนึ่งก็ได้ หรือถ้าเรายื่นไปทั้งสองอันก็ดี โดยต้องใช้ “ฉบับล่าสุด” ส่วนใหญ่จะขอที่อายุไม่เกิน 2 เดือน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้จากที่ทำงานเรา โดยต้องรับรองจากผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของบริษัท เอกสารนี้จะเป็นรูปแบบกระดาษ A4
 • สลิปเงินเดือน เป็นเอกสารที่แสดงการรับและจ่ายเงินเดือน ปกติแล้วบริษัทจะออกให้ทุกเดือน จะมีทั้งแบบคาร์บอน และแบบ A4 ซึ่งแบบคาร์บอนจะดูน่าเชื่อถือกว่า

หากต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน สามารถไปขอเอกสารพวกนี้ที่ HR ของบริษัท ได้เลยครับ แนะนำให้ขอเผื่อไว้ยื่นหลายที่เลย เพราะบางธนาคารก็ต้องการตัวเอง บางธนาคารก็ขอเป็นสำเนา

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านส่วนนี้ แต่ละธนาคารมักจะขอสถานะย้อนหลังไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะขอ Statement ย้อนหลังที่ 3-6 เดือน หรือบางกรณีที่ได้รายได้เป็น commission อาจขอย้อนหลังถึง 12 เดือน

โดยสามารถขอสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง หรือ Statement กับ ทางธนาคาร ที่เรารับเงินเดือนประจำจากบริษัทได้เลย

นอกจากนี้เอกสารรีไฟแนนซ์ส่วนแสดงสถานะการเงินที่บางธนาคารอาจขอเพิ่มเติมจะได้แก่ สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ทวิ 50 อันนี้ต้องลองสอบถามธนาคารที่คุณยื่นให้ดีนะครับ

กรณีเจ้าของกิจการ หรือธุรกิจส่วนตัว

ในส่วนของเจ้ากิจการแต่ละธนาคาร จะมีเงื่อนไขและเอกสารที่ต่างกันไป สามารถไปคุยรายละเอียดกับทางธนาคารได้ แต่หลักเอกสารที่ใช้รีไฟแนนซ์สำหรับเจ้าของกิจการจะมีดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือใบทะเบียนการค้า ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ส่วนจะใหญ่จะขอแบบลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3-6 เดือน และหนังสือแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ส่วนกรณีเป็นบริษัทจำกัด ก็จะต้องมี สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง ส่วนใหญ่จะขอย้อนหลัง 6-12 เดือน ทั้งในนามบุคคล และกิจการ

3. เอกสารหลักประกัน

เอกสารหลักประกัน จะใช้เป็นเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกัน โดยจะต้องขอเอกสารจากทั้งธนาคารเดิม และกรมที่ดิน โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยต้องใช้ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้บ้าน โดยขอจากธนาคารเดิม
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินกู้บ้าน โดยขอจากธนาคารเดิม ส่วนใหญ่มักจะขอ 1-3 เดือน
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือ ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ยื่นพร้อมกันหลายธนาคารได้ไหม?

หลายคนอาจกังวลว่า การยื่นเอกสารรีไฟแนนซ์ขอสินเชื่อหลายธนาคารพร้อมกัน จะส่งผลต่อการขอสินเชื่อหรือเสียเครดิตไหม

คำตอบคือ สามารถยื่นเอกสารรีไฟแนนซ์ พร้อมกันหลายธนาคารได้ ไม่ต้องกลัวจะมีผลต่อการขอสินเชื่อ เพราะเครดิตบูโรจะมีข้อมูลก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติ และจดจำนองแล้วเท่านั้น ซึ่งข้อดีของการยื่นหลายๆ ธนาคารก็คือทำให้เราสามารถต่อรอง หรือเปรียบเทียบดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ได้ และไม่ต้องไปเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์หลายๆรอบ

สำหรับใครที่อยากเปรียบเทียบดอกเบี้ยธนาคารต่างๆ หรือไม่อยากติดต่อหลายๆธนาคารเอง สามารถปรึกษาและรีไฟแนนซ์บ้านผ่าน FINSTREET ได้ฟรี ไม่คิดค่าบริการเลยครับ

สรุป

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านจะประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วนคือ เอกสารข้อมูลส่วนตัว, เอกสารแสดงสถานะการเงิน และเอกสารหลักประกัน โดยเราสามารถเตรียมเอกสารเพื่อยื่นหลายๆ ธนาคาร เพื่อเปรียบเทียบทีเดียวได้ แม้จะต้องเตรียมเอกสารเยอะ แต่คุ้มค่ากับดอกเบี้ยบ้านที่ลดไปแน่นอนครับ

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period