เราสร้างอย่างไร

เราสร้างตามความต้องการในทุกรูปแบบธุรกิจ

สร้าง

ส่งเสริม

ยกระดับ

เราสร้างอย่างไร

เราสร้างตามความต้องการในทุกรูปแบบธุรกิจ

สร้าง

ส่งเสริม

ยกระดับ

สร้าง

สร้างเป้าหมาย

สร้างแนวทาง

สร้างแพลตฟอร์ม

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 • แบ่งกลุ่มเป้าหมายของเรา
 • วิเคราะห์บุคลิกของสมาชิก
 • ศึกษาพฤติกรรมของสมาชิก

เนื้อหาแบบรูปภาพเดี่ยว

ฟรี 1 เดือน

เริ่มต้นเพียง $5,500 เท่านั้น

ส่งเสริม

16 ชั่วโมง

ดูแลและสนับสนุน
ทั้งหมด 16 ชั่วโมงเต็ม
ตั้งแต่ 10:00-18:00
และ 18:00-02:00

"หากต้องการการดูแลและบริการตลอด 24 ชม. (จ่ายเพิ่มเพียง $1000 เท่านั้น)"

2

สื่อสาร 2 ภาษา

3

จำนวน 3 ช่องทาง

เริ่มต้นเพียง $2,000 เท่านั้น

สร้างคอนเทนต์การตลาดเพิ่มเติม

การผลิตเนื้อหา

การประยุกต์ใช้เนื้อหา และงานเขียน

การพัฒนาเนื้อหา

เนื้อหาแบบรูปภาพเดี่ยว

+ $150

+ $100

เนื้ื้อหาแบบหลายรูปภาพ

+ $150

+ $200

เนื้อหาถาม-ตอบ

-

+ $500

ยกระดับ

การจัดการ Social Media

 • กลยุทธ์การสรรหาสมาชิก
 • กลยุทธ์ในการพัฒนา
 • แผนงานรายเดือน

แคมเปญ
การตลาด

 • การโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์
 • การสร้างแคมเปญ
 • การกระตุ้นการตัดสินใจ
 • การจัดทำเนื้อหาถาม-ตอบ

เริ่มต้นเพียง $1,500 เท่านั้น

คอมมูนิตี้ แพ็กเกจ

สร้าง

คอมมูนิตี้

 • Define purpose and goal
 • Identify target audience
 • Segment and Target
 • Member Persona
 • Member Journey
 • 3 Platforms setup
 • Discord, Telegram, Facebook
 • Community rules setup
 • Member acquisition strategy

สนับสนุน

คอมมูนิตี้

 • 1 month Administrator / Moderator
 • Selected language
 • 16 hrs support coverage
 • 1 channel support
 • Discord / Telegram / Facebook
 • Community direction steering
 • Resolve conflicts / disputes
 • Sentiment performance report

การเติบโตของ

คอมมูนิตี้

 • การโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์
 • การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 • การเขียนบทความ
 • การสร้างและจัดการแคมเปญ
 • การดูแลและจัดการ Social Media
 • การเขียนเนื้อหาเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ
 • การจัดทำเนื้อหาถาม-ตอบ

ร่วมสร้างคอมมูนิตี้ไปด้วยกัน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความหาทีมของเราได้เลย และทีมเราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period