Home / บทความทั้งหมด / เช็กลิสต์! ตัวช่วยลดหย่อนก่อนยื่นภาษีประจำปี 2566

เช็กลิสต์! ตัวช่วยลดหย่อนก่อนยื่นภาษีประจำปี 2566

ค่าลดหย่อนภาษี 2566 2567 มีอะไรบ้าง

ใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะครับ สำหรับใครที่ยื่นภาษีในปีที่แล้วไป และลืมตัวช่วยสำคัญอย่าง ค่าลดหย่อนภาษี ที่จะช่วยหักลบกับภาษีที่ต้องจ่าย เพราะไม่มีเวลาเตรียมตัว หรือไม่ทราบว่านอกจากค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวแล้วนั้น ยังมีตัวช่วยหรือมาตรการจากรัฐบาลที่จะช่วยลดหย่อนภาษีของเพื่อนๆ ได้เพิ่มไปอีก บทความนี้ก็ได้สรุปมาให้แล้วว่า อยากลดหย่อนภาษี จะมีค่าลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง แต่ละอย่างลดได้เท่าไหร่ ไปดูกันเลย

เงินเดือนเท่านี้ รายได้เท่านี้ เสียภาษี 2566 2567 เท่าไหร่

เงินเดือนเท่านี้ จ่ายภาษี 2566 เท่าไหร่

สำหรับใครที่เป็นเด็กจบใหม่หรือเพิ่งเริ่มเป็นเป็นมนุษย์เงินเดือน อาจสงสัยว่าฐานเงินเดือนของตัวเองนั้น ต้องเสียภาษีกี่บาท ต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะเสียภาษี พี่โอกาสก็ได้นำตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษี 2567 มาให้เพื่อนๆ ทุกคนแล้ว ซึ่งข้อมูลนี้สำหรับชาวออฟฟิศที่มีรายได้จากงานประจำแค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับ

ส่วนใครที่มีรายได้หลายช่องทาง ที่มาจากงานฟรีแลนซ์ ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ ก็ต้องคำนวณจากรายได้สุทธิทั้งปี และคำนวณจากเงินสุทธิหักค่าใช้จ่าย 50% กับค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาทครับ ถ้ารายได้ต่อปีของเพื่อนๆ ไม่เกิน 310,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษี แต่หากเกิน 310,000 บาทขึ้นไป ก็จะต้องยื่นภาษี สำหรับวิธีการคำนวณเงินได้สุทธิต่อปี ก็คือ “รายได้ทั้งปี – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ” ซึ่งหากคำนวณเงินได้สุทธิแล้วเกิน 150,000 บาท ขึ้นไป ก็จะต้องเสียภาษีนั่นเองครับ

ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มีอะไรใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้บ้าง

เพื่อนๆ คนไหนที่มีรายได้ต่อปี 310,000 บาทขึ้นไป ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายก็เป็นแบบขั้นบันไดตามรูปภาพข้างบนเลยครับ ก็จะเห็นว่ายิ่งมีรายได้เยอะ ก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นเรื่อยๆ หลายคนจึงมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่สามารถนำมาหักลบกับภาษีที่เราต้องจ่ายได้ ว่าแต่จะมีอะไรที่สามารถใช้ยื่นเพื่อขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 ได้บ้าง พร้อมแล้วก็ตามมาดูกันเลยครับ

ค่าลดหย่อนภาษี 2566 ของส่วนตัวและครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว : ลดหย่อนภาษี 2566 ได้ทันที 60,000 บาท โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
 • ค่าลดหย่อนภาษีคู่สมรส : ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 60,000 บาท เงื่อนไขคือ ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และคู่สมรสต้องเป็นผู้ไม่มีเงินได้ในปีนั้นๆ ที่ยื่นภาษี แต่ในกรณีที่เป็นผู้มีเงินได้ทั้งคู่ สามารถยื่นภาษีรวมกันเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2566 ได้ครับ
 • ค่าลดหย่อนภาษีบุตร : ลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน โดยต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายและอายุไม่เกิน 20 ปี หรือไม่เกิน 25 ปีและกำลังเรียนอยู่ สำหรับลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป และเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ 60,000 บาทต่อคน
 • ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร : ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 60,000 บาท โดยใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเป็นหลักฐาน
 • ค่าลดหย่อนสำหรับเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเอง : ลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท โดยต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท และไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำระหว่างพี่น้องได้นะครับ
 • ค่าลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของคู่สมรส : ลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท สิ่งสำคัญคือต้องดูว่าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้หรือไม่ ได้แก่ คู่สมรสไม่มีรายได้เลยในปีนั้นๆ เป็นบิดามารดาอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ชอบด้วยกฎหมาย (คู่สมรสเป็นลูกแท้ๆ) และบิดามารดาอยู่ในความดูแลของผู้เสียภาษีครับ
 • ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือบุคคลทุพพลภาพ : ลดหย่อนได้สูงสุด 60,000 บาทต่อคน โดยเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวผู้พิการ และเอกสารรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้ทุพพลภาพ หรือ ลย.04

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ 2566

ประกันแบบไหนบ้างที่ใช้เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้

หลายคนที่มีงานประจำและรายได้เริ่มคงที่แล้ว ก็คงมองหาประกันสุขภาพ ประกันชีวิต หรือประกันสะสมทรัพย์ ไว้เพื่อเพิ่มความคุ้มครองในชีวิต รวมถึงทำเป็นหลักประกันไว้ให้ครอบครัว หรือส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในอนาคต ซึ่งทราบไหมว่า เบี้ยประกันที่เราจ่ายไปนั้นสามารถลดหย่อนภาษี 2566 ได้เช่นกันครับ

ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ประกันสังคมที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราจ่ายกันไปทุกๆ เดือนนั้น สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษี 2566 ได้ด้วยนะครับ โดยลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 9,000 บาท ครับ

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สำหรับประกันสุขภาพของตัวเองนั้น ต้องเป็นประกันสุขภาพทั่วไปที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพระยะยาว หรือประกันอุบัติเหตุ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปตามจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

ประกันสุขภาพของพ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ประกันสุขภาพของพ่อแม่สามารถขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2566 ได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท เงื่อนไขคือ พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่อายุไม่ได้กำหนดว่าต้อง 60 ปีขึ้นไปครับ 

ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยเงื่อนไขของค่าลดหย่อนประกันชีวิตแบบบำนาญคือ ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ต้องทำประกันกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย และมีการจ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ

ประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สำหรับประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2566 ได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ สามารถลดหย่อนค่าเบี้ยประกันของคู่สมรสได้สูงสุด 10,000 บาท 

เงื่อนไขคือ ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ต้องทำประกันกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย และหากมีการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี ถือว่าผิดเงื่อนไข จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี 2566 ได้นะครับ

กองทุนตัวไหนบ้างที่ช่วยลดหย่อนภาษี 2566

กองทุนตัวไหนช่วยลดหย่อนภาษี 2566 ได้บ้าง

บางคนที่ซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตไว้แล้ว แต่อยากได้ตัวช่วยลดหย่อนเพิ่มขึ้นไปอีก พร้อมได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าออมเงินประกันสะสมทรัพย์ การนำเงินบางส่วนไปลงทุนกับกองทุนก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ อาจจะต้องรับความเสี่ยงเพิ่มกว่าเดิมสักหน่อย แต่ก็อาจได้ผลกำไรที่คุ้มค่า และเป็นเงินเพื่อการเกษียณในอนาคตอีกด้วยครับ ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีกองทุนประเภทไหนบ้าง ที่สามารถขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF

เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ โดยสามารถลงทุนด้วยสินทรัพย์แบบใดก็ได้ เช่น ตราสารหนี้ หุ้นไทย/ต่างประเทศ ตั๋วเงินคลัง และอื่นๆ ซึ่งกองทุน RMF สามารถลดหย่อนภาษี 2566 ได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียรประเภทอื่นๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 ครับ 

เงื่อนไขการขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีคือ ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป, ขายคืนหน่วยลงทุนได้ก็ต่อเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และซื้อกองทุน RMF ต่อเนื่องในทุกๆ ปี

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF

เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมในระยะยาว ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้ทั้งปี ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยจะเลือกลงทุนกับทรัพย์สินประเภทใดก็ได้ เงื่อนไขจะต่างจากกองทุน RMF ตรงที่ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อครับ

กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.) / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

สำหรับกองทุนทั้ง 3 ประเภทนี้ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2566 ได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณประเภทอื่นๆ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เป็นกองทุนภาคสมัครใจ เป็นตัวเลือกให้กับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการอย่างเงินบำเหน็จ เงินบำนาญจากประกันสังคม รองรับในยามเกษียณ ไม่บังคับให้ออมเงินทุกเดือน จะออมวันไหน เท่าไหร่ก็ได้ หรือในเดือนนั้นๆ จะไม่ฝากเงินเลยก็ไม่เป็นไรครับ โดยสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2566 ได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณประเภทอื่นๆ อย่าง SSF หรือ RMF ครับ

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

 • เงินบริจาคทั่วไป : ลดหย่อนภาษี 2566 ได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ : สามารถขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 เท่าของเงินบริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
 • เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง : ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566 ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ค่าลดหย่อนภาษี จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

ปิดท้ายกันด้วย ค่าลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 จากมาตราการของรัฐบาล ในปีนี้ได้รัฐได้ออกนโยบายต่างๆ มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งนอกจากช่วยให้การเงินของประเทศฟื้นฟูในระดับหนึ่งแล้วนั้น เราสามารถนำหลักฐานจากการซื้อสินค้าบริการต่างๆ มาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน แต่จะก็มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย มีอะไรบ้างนั้น ตามมาอ่านเลยครับ 

ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย

หากในปีนี้ได้ซื้อบ้านเดี่ยว ห้องชุด อาคาร หรือคอนโดไป เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยไป เราสามารถนำดอกเบี้ยมาใช้ขอลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับ โดยอัตราคือตามที่จ่ายจริง และต้องไม่เกิน 100,000 บาท แต่หากว่าใครที่ซื้อแบบกู้ร่วมกับคนในครอบครัว ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ใช้สิทธิ์กี่หลังก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท และต้องมีหลักฐานคือ เอกสารรับรองการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เจ้าหนี้เป็นคนออกให้ครับ

โครงการช้อปดีมีคืน 2566 

เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาล ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มาใช้เป็นสิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษี 2566 ได้ตามที่จ่ายจริง โดยรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 40,000 บาทครับ แบ่งออกเป็น

 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท
 • กรณีที่ใช้ใบเสร็จรูปแบบกระดาษครบตามจำนวนแล้ว ในส่วน 10,000 บาทที่เหลือ ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานแทนนะครับ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้กำหนดเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการลดหย่อนภาษีผ่านโครงการช้อปดีมีคืนด้วยครับ

 • ต้องซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในประเทศที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจด VAT แล้วเท่านั้น
 • ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (กระดาษ) หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเท่านั้น
 • หากซื้อหนังสือหรือ E-Book สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นๆ แทนได้
 • กรณีที่ซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ รวมถึงการผ่อน 0% สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 40,000 บาท

สรุป

จะเห็นได้ว่ามีตัวช่วยดีๆ เพียบเลยใช่ไหมครับ และเมื่อเพื่อนๆ วางแผนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารสำหรับยื่นภาษีประจำปี 2566 ให้ครบถ้วนด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกรมสรรพากรจะให้เวลาเรายื่นภาษีกันประมาณ 3 เดือน โดยจะเลือกยื่นเอกสารที่กรมสรรพากรโดยตรง หรือเลือกยื่นภาษีออนไลน์ก็ทำได้สะดวกเช่นกัน ดังนั้น อย่ามัวแต่ทำงานหรือเที่ยวจนเพลินจนลืมยื่นภาษีนะครับ เพราะหากถูกเรียกภาษีย้อนหลัง บอกเลยว่าค่าปรับที่เราต้องจ่ายนั้นไม่คุ้มเลย ยื่นให้ตรงเวลาจะดีที่สุดครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก Finnomena, Krungsri และ CIMB ครับ

Let us know who you are

Tell Us more about your project

When do you want to talk?

Select your preferable date under the next 4 weeks period